Com Reciclar L'Aigua De La Rentadora

Reciclar l’aigua de la Rentadora és una excel·lent manera de reduir el consum d’aigua en la llar i contribuir a cura del Medi ambient. Encara que l’Aigua utilitzada en la Rentadora no és apta per al consum humà, pot ser reutilitzada per a diverses activitats en la llar. Des de Pigra Engineering S. L. presentem alguns passos senzills per a reciclar l’Aigua de la Rentadora:
 1. Captura de l’Aigua: El primer que has de fer és instal·lar un sistema de captació de l’Aigua de la Rentadora. Pots fer-ho col·locant una mànega en el desguàs de la rentadora i adreçant cap a un recipient gran, com un barril o un tanc d’emmagatzematge.
 2. Filtració: Una vegada que l’aigua de la rentadora ha estat capturada, és recomanable filtrar per a eliminar qualsevol residu sòlid o partícules presents. Pots utilitzar un filtre de malla fina o fins i tot una tela per a filtrar l’aigua i evitar obstruccions en el sistema de reutilització.
 3. Emmagatzematge: Una vegada filtrada, l’aigua pot ser emmagatzemada en un recipient adequat. És important utilitzar un tanc o un barril amb tapa per a evitar la proliferació d’insectes o l’acumulació de brutícia en l’aigua.
 4. Ús adequat: L’Aigua reciclada de la rentadora pot ser utilitzada per a diverses activitats domèstiques que no requereixin aigua potable. Alguns usos comuns inclouen el reg de plantes, la neteja de pisos o la rentada de vehicles. Evita utilitzar aquesta aigua per a activitats que impliquin contacte directe amb aliments o per a l’ompliment de piscines.
 5. Manteniment: És important dur a terme un manteniment regular del sistema de reciclatge d’aigua de la rentadora. Neteja els filtres regularment i assegura’t que l’emmagatzematge estigui en bones condicions. Si notes alguna olor desagradable o canvis en el color o aspecte de l’aigua emmagatzemada, és recomanable rebutjar-la i començar de nou.
Reciclar l’Aigua de la Rentadora és una pràctica senzilla i efectiva per a reduir el consum d’aigua en la llar. A més d’estalviar recursos naturals, també estaràs contribuint a disminuir la càrrega sobre els sistemes de tractament d’aigües residuals. Recorda sempre utilitzar l’aigua reciclada de manera responsable i evitar el seu ús en activitats que requereixin aigua potable. Amb petites accions com aquesta, tots podem marcar la diferència en la conservació de l’aigua i la protecció del Medi ambient.

Un filtre per a reutilitzar l’Aigua de la Rentadora és una eina útil que et permet capturar, filtrar i aprofitar de manera eficient l’aigua utilitzada en els cicles de rentat. Aquest dispositiu és especialment beneficiós per a l’estalvi d’aigua en la llar i contribueix a la protecció del medi ambient.

Aquí presentem informació sobre els filtres per a reutilitzar l’aigua de la rentadora:

 • Funcionament: Un filtre per a reutilitzar l’aigua de la rentadora s’instal·la en el sistema de desguàs de la màquina. La seva funció principal és capturar les impureses presents en l’aigua residual de la rentadora, com a restes de detergent, pelusses i fibres de tela.
 • Filtració: Aquests filtres estan dissenyats amb diferents mecanismes de filtració per a garantir l’eliminació efectiva de les partícules no desitjades. Alguns models utilitzen una combinació de malles fines i sistemes de sedimentació per a retenir les impureses, mentre que uns altres poden emprar mitjans filtrants com a carbó activat per a millorar la qualitat de l’aigua reciclada.
 • Retenció de residus: Els filtres per a reutilitzar l’aigua de la rentadora estan dissenyats per a retenir els residus sòlids i evitar que obstrueixin el sistema de reutilització. D’aquesta manera, s’evita que les partícules indesitjables arribin a l’aigua emmagatzemada, millorant la seva qualitat i reduint la necessitat de neteja freqüent del sistema d’emmagatzematge.
 • Manteniment: És important dur a terme un manteniment regular del filtre per a garantir la seva eficàcia i prolongar la seva vida útil. Això implica netejar o reemplaçar les parts filtrants segons les indicacions del fabricant. A més, és recomanable revisar i netejar els components del filtre periòdicament per a evitar obstruccions i assegurar un flux adequat de l’aigua.
 • Beneficis: L’ús d’un filtre per a reutilitzar l’aigua de la rentadora té múltiples beneficis. A més d’estalviar aigua potable, contribueix a reduir la càrrega sobre els sistemes de tractament d’aigües residuals i disminueix l’impacte ambiental. També pot ajudar-te a estalviar en la factura de l’aigua a llarg termini, ja que estaràs utilitzant aigua reciclada en activitats com el reg de plantes o la neteja de la llar.

Recorda que l’elecció del filtre adequat dependrà de les característiques de la teva rentadora i les necessitats específiques de la teva llar. Si estàs interessat a instal·lar un filtre per a reutilitzar l’aigua de la rentadora, consulta amb un professional o investiga les opcions disponibles en el mercat per a trobar el filtre que millor s’adapti als teus requeriments.

L’ús de filtres per a reutilitzar l’aigua de la rentadora és una pràctica responsable i sostenible que et permetrà aprofitar al màxim aquest recurs vital. Contribueix a cura del medi ambient i estalvia aigua utilitzant aquesta tecnologia en la teva llar!

Reciclar l’aigua de la Rentadora per a regar el Jardí és una forma intel·ligent i eco-amigable d’utilitzar aquest recurs de manera eficient. En implementar aquesta pràctica, no sols estaràs estalviant aigua potable, sinó que també estaràs brindant nutrients addicionals a les teves plantes. Des de Pigra Engineering S. L. presentem una guia sobre com reciclar l’Aigua de la Rentadora per a regar el jardí de manera efectiva:

 1. Captura de l’aigua: El primer que has de fer és instal·lar un sistema de captació de l’Aigua de la Rentadora. Connecta una mànega al desguàs de la Rentadora i dirigeix-te cap a un recipient d’emmagatzematge, com un barril o un tanc. Assegura’t que el recipient tingui capacitat suficient per a contenir la quantitat d’aigua que es descarrega en cada cicle de rentada.
 2. Ús de detergent adequat: És important utilitzar detergents que siguin segurs per a les plantes i el medi ambient. Opta per detergents biodegradables i evita aquells que continguin components químics nocius, com a fosfats. Això garantirà que l’aigua reciclada sigui segura per a les teves plantes.
 3. Filtració: Abans d’utilitzar l’aigua reciclada per a regar el jardí, és recomanable filtrar per a eliminar qualsevol residu sòlid o partícules presents. Pots utilitzar un filtre de malla fina o fins i tot una tela per a assegurar-te que l’aigua estigui lliure d’impureses que puguin obstruir els sistemes de reg.
 4. Emmagatzematge adequat: Una vegada filtrada, l’aigua reciclada ha de ser emmagatzemada en un recipient adequat. Utilitza un tanc o un barril amb tapa per a evitar la proliferació d’insectes o l’acumulació de brutícia en l’aigua. Assegura’t que el recipient estigui ben segellat per a evitar fugides o vessaments innecessaris.
 5. Reg del jardí: Utilitza l’Aigua reciclada de la rentadora per a regar el teu jardí. Pots fer-ho manualment amb una regadora o fins i tot connectar una mànega al recipient d’emmagatzematge per a facilitar el reg. Assegura’t de distribuir l’aigua de manera uniforme i evitar embassades excessives en àrees específiques.
 6. Consideracions addicionals: És important tenir en compte que l’Aigua reciclada de la Rentadora pot contenir traces de detergents i altres productes químics. Per tant, és recomanable evitar regar plantes comestibles amb aquesta aigua i limitar el seu ús a plantes ornamentals i de paisatgisme. A més, no has d’emmagatzemar l’aigua reciclada per períodes prolongats, ja que pot tornar-se estancada i poc saludable per a les plantes.

Reciclar l’Aigua de la Rentadora per a regar el jardí és una excel·lent manera de reduir el consum d’aigua i aprofitar al màxim aquest valuós recurs. A més, estaràs brindant nutrients addicionals a les teves plantes, la qual cosa pot afavorir el seu creixement i desenvolupament. Contribueix a cura del medi ambient i gaudeix d’un jardí bell i saludable utilitzant aquesta pràctica sostenible en la teva llar!

Netejar l’Aigua de la Rentadora és un procés important per a mantenir l’eficiència de la màquina i assegurar que l’aigua utilitzada en els cicles de rentada estigui en condicions òptimes. Aquí presentem una guia sobre com netejar l’Aigua de la Rentadora de manera efectiva:

 1. Neteja del filtre: La majoria de les rentadores tenen un filtre que ajuda a atrapar pelusses i altres residus sòlids que poden acumular-se en l’aigua. És recomanable revisar i netejar regularment aquest filtre per a evitar obstruccions i mantenir el flux adequat de l’aigua. Consulta el manual de la teva rentadora per a conèixer la ubicació i el mètode correcte per a netejar el filtre.
 2. Desinfecció del tambor: El tambor de la Rentadora pot acumular residus de detergents, brutícia i bacteris amb el temps. Per a desinfectar-ho, pots utilitzar un producte desinfectant específic per a rentadores o una solució d’aigua calenta amb vinagre blanc. Realitza un cicle de rentada buida amb el desinfectant o la solució de vinagre per a netejar i desodorar el tambor.
 3. Neteja de la goma de segellament: La goma de segellament al voltant de la porta de la rentadora pot acumular residus de detergent, brutícia i humitat, la qual cosa pot donar lloc a la formació de floridura i males olors. Neteja la goma de segellament amb un drap humit i una mica de detergent suau per a eliminar qualsevol brutícia o floridura present. Assegura’t d’assecar completament després de la neteja per a prevenir l’aparició de floridura.
 4. Manteniment regular: A més de netejar l’aigua de la rentadora, és important realitzar un manteniment regular per a assegurar el seu bon funcionament. Neteja regularment l’interior de la rentadora amb un drap humit, prestant especial atenció a les àrees propenses a l’acumulació de residus. A més, evita sobrecarregar la màquina i utilitza la quantitat adequada de detergent per a evitar l’acumulació de residus en l’aigua.
 5. Ús de productes adequats: Utilitza detergents d’alta qualitat i adequats per al teu tipus de rentadora. Evita l’ús excessiu de detergent, ja que això pot deixar residus en l’aigua i afectar la seva qualitat. A més, tria productes que siguin respectuosos amb el medi ambient per a reduir l’impacte ambiental.

Dur a terme una neteja regular de l’aigua de la rentadora és fonamental per a mantenir el seu rendiment i prolongar la seva vida útil. En seguir aquests passos, podràs assegurar-te que l’aigua utilitzada en els cicles de rentada estigui neta i lliure de residus, contribuint així a un funcionament eficient de la màquina i a obtenir resultats òptims en les teves rentades.

Filtrar l’Aigua de la Rentadora per al seu ús en el reg és una forma intel·ligent i sostenible d’aprofitar aquest recurs al teu jardí, que Pigra Engineering S. L. recomana. En filtrar l’aigua, pots eliminar impureses i residus que podrien obstruir els sistemes de reg i garantir un subministrament d’aigua de millor qualitat per a les teves plantes. Aquí presentem una guia sobre com filtrar l’aigua de la Rentadora per al seu ús en el reg:

 1. Captura de l’aigua: Connecta una mànega al desguàs de la rentadora i dirigeix l’extrem cap a un recipient d’emmagatzematge, com un barril o un tanc. Assegura’t que el recipient tingui capacitat suficient per a contenir la quantitat d’aigua descarregada en cada cicle de rentada.
 2. Sedimentació inicial: Permet que l’aigua capturada s’assenti en el recipient durant un temps. Això permetrà que els residus més pesats, com la sorra i la brutícia, es dipositin en el fons del recipient.
 3. Filtració primària: Utilitza una malla fina o un tamís per a filtrar l’aigua capturada abans de transferir-la a un segon recipient d’emmagatzematge. Això ajudarà a eliminar les partícules més grans i els residus sòlids que puguin ser presents.
 4. Filtració addicional: Si desitges obtenir un nivell de filtració més avançat, considera utilitzar un filtre addicional. Pots utilitzar un filtre de sorra, un filtre de carbó activat o fins i tot un sistema de filtració comercial dissenyat específicament per a aquest propòsit. Aquests filtres ajudaran a eliminar partícules més petites i milloraran la qualitat de l’aigua per al reg.
 5. Emmagatzematge adequat: Una vegada filtrada, l’aigua ha de ser transferida a un recipient d’emmagatzematge net. Utilitza un tanc o un barril amb tapa per a evitar la proliferació d’insectes o l’acumulació de brutícia en l’aigua. Assegura’t que el recipient estigui ben segellat per a evitar fugides o vessaments innecessaris.
 6. Reg del jardí: Utilitza l’aigua filtrada de la rentadora per a regar el teu jardí. Pots fer-ho manualment amb una regadora o connectar una mànega al recipient d’emmagatzematge per a facilitar el reg. Assegura’t de distribuir l’aigua de manera uniforme i evitar embassades excessives en àrees específiques.

Recorda que l’aigua filtrada de la rentadora pot contenir traces de detergents i altres productes químics. Per tant, és recomanable evitar regar plantes comestibles amb aquesta aigua i limitar el seu ús a plantes ornamentals i de paisatgisme. A més, és important realitzar un manteniment regular dels filtres utilitzats per a assegurar la seva eficàcia i prolongar la seva vida útil.

En filtrar l’aigua de la rentadora per al seu ús en el reg, estaràs aprofitant un recurs valuós i contribuint a l’estalvi d’aigua potable. A més, estaràs reduint la càrrega sobre els sistemes de subministrament d’aigua i tractaments d’aigües residuals. Gaudeix d’un jardí saludable i sostenible utilitzant aquesta pràctica en la teva llar!

Reciclar l’Aigua a casa és una pràctica sostenible i responsable que ens permet aprofitar al màxim aquest valuós recurs. En reciclar l’aigua, no sols contribuïm a cura del medi ambient, sinó que també podem estalviar en els nostres consums d’aigua potable. Des de Pigra Engineering S. L. presentem una guia sobre com reciclar l’aigua a casa de manera efectiva:

 1. Captura de l’aigua de pluja: Una forma comuna de reciclar l’aigua a casa és mitjançant la captura de l’aigua de pluja. Instal·lar un sistema de recol·lecció d’aigua de pluja és relativament senzill. Col·loca barrils o contenidors adequats en els punts de recol·lecció, com els desguassos del sostre. L’aigua recol·lectada pot utilitzar-se per a regar plantes, netejar l’exterior de la casa o fins i tot per a tasques domèstiques que no requereixin aigua potable, com rentar pisos.
 2. Reutilització de l’Aigua de la Rentadora: L’aigua utilitzada en els cicles de rentada de la rentadora pot ser reciclada per a diferents fins. Connecta una mànega al desguàs de la rentadora i dirigeix l’aigua cap a un recipient d’emmagatzematge. Aquesta aigua pot ser utilitzada per a regar el jardí, rentar àrees exteriors o fins i tot per a tasques de neteja en la llar que no requereixin aigua potable.
 3. Recol·lecció i reutilització de l’aigua de la dutxa: Mentre esperes al fet que l’aigua de la dutxa aconsegueixi la temperatura desitjada, pots recol·lectar l’aigua freda en una galleda o baldi. Aquesta aigua pot utilitzar-se per a regar plantes, netejar pisos o fins i tot per al vàter.
 4. Ús eficient de l’aigua en la llar: A més de reciclar l’aigua, és important adoptar mesures per a un ús eficient de l’aigua en la llar. Instal·la dispositius estalviadors d’aigua en aixetes, dutxes i vàters, i assegura’t de reparar qualsevol fugida o degoteig en les canonades. Reduir el temps de dutxa, tancar l’aixeta mentre et raspalles les dents o laves els plats, i utilitzar només la quantitat necessària d’aigua en cuinar, són accions simples però efectives per a reduir el consum d’aigua potable.
 5. Tractament de l’aigua reciclada: Depenent de l’ús que li donis a l’aigua reciclada, pot ser necessari realitzar un tractament addicional per a assegurar la seva qualitat. Per exemple, si planeges utilitzar l’aigua reciclada per a reg en un hort de vegetals, és important utilitzar sistemes de filtració i desinfecció adequats per a garantir la seguretat dels aliments.

Reciclar l’aigua a casa és una forma efectiva de reduir el consum d’aigua potable i cuidar el medi ambient. Cada petita acció compta, i en implementar aquestes pràctiques en la teva llar, estaràs contribuint a la conservació d’aquest valuós recurs per a les generacions futures. Recorda que cada gota compta en el camí cap a la sostenibilitat!

Recollir l’Aigua de la Rentadora és una excel·lent manera d’aprofitar aquest recurs a casa de manera sostenible i estalviar aigua potable. Capturar l’Aigua de la Rentadora ens permet utilitzar-la en diverses tasques, com el reg de plantes, la neteja exterior o fins i tot per a l’ús en vàters. Aquí presentem una guia sobre com recollir l’aigua de la rentadora de manera efectiva:

 1. Ubicació del recipient de recol·lecció: El primer que has de fer és identificar un recipient adequat per a recol·lectar l’aigua de la rentadora. Pots utilitzar un barril, un tanc o fins i tot una galleda gran, depenent de la quantitat d’aigua que desitges recollir. Col·loca el recipient prop de la rentadora, preferiblement sota el desguàs.
 2. Connexió de la mànega: La majoria de les rentadores tenen una mànega de desguàs que permet evacuar l’aigua usada. Connecta una mànega addicional a l’extrem d’aquesta mànega de desguàs i dirigeix l’altre extrem cap al recipient de recol·lecció que has preparat. Assegura’t que la mànega estigui assegurada i ben col·locada per a evitar vessaments o fugides.
 3. Ajust del desguàs: Depenent del model de la teva rentadora, és possible que hagis d’ajustar el desguàs per a assegurar-te que l’aigua flueixi cap a la mànega i el recipient de recol·lecció. Consulta el manual de la Rentadora o busca instruccions específiques per al teu model per a realitzar els ajustos necessaris.
 4. Control del flux d’aigua: Durant el cicle de rentada, assegura’t de supervisar el flux d’aigua cap al recipient de recol·lecció. Assegura’t que el recipient no s’ompli en excés i que no es produeixin vessaments. Si és necessari, ajusta la posició de la mànega o el flux d’aigua per a controlar adequadament la quantitat d’aigua que es recull.
 5. Emmagatzematge i reutilització de l’aigua: Una vegada que hagis recollit l’aigua de la Rentadora, transfereix a un recipient d’emmagatzematge adequat. Pots utilitzar barrils o tancs amb tapa per a evitar la contaminació i la proliferació d’insectes. Etiqueta clarament el recipient per a indicar que l’aigua no és potable i usa-la per a activitats que no requereixin aigua potable, com el reg de plantes o la neteja exterior.

Recollir l’Aigua de la Rentadora és una pràctica senzilla i efectiva que ens permet aprofitar aquest recurs de manera responsable. No sols estem estalviant aigua potable, sinó que també estarem reduint la càrrega sobre els sistemes de subministrament d’aigua. Recorda que cada gota compta i junts podem fer una diferència en la conservació d’aquest valuós recurs!

Reutilitzar l’Aigua és una excel·lent manera de promoure la Sostenibilitat i maximitzar l’ús d’aquest recurs tan valuós. A continuació, presentem algunes idees creatives per a reutilitzar l’aigua en diverses àrees de la teva vida diària:

 • Reg de plantes i jardí: L’aigua utilitzada per a rentar fruites i verdures, l’aigua de la dutxa mentre s’escalfa o l’Aigua de la Rentadora poden reutilitzar-se per a regar les plantes i el jardí. Només assegura’t d’utilitzar aigua sense productes químics nocius, com a detergents o netejadors, especialment si planeges regar plantes comestibles.
 • Neteja de la llar: L’aigua utilitzada per a esbandir fruites i verdures, així com l’aigua sobrant dels gots o ampolles, pot emprar-se per a la neteja de la llar. Plena un baldi amb aquesta aigua i usa-la per a trepejar pisos, netejar superfícies o rentar finestres. Evitaràs el desaprofitament d’aigua potable i reduiràs el teu consum.
 • Descàrrega de vàters: Si tens un sistema de plomeria adequat, pots reutilitzar l’Aigua de la Rentadora, del lavabo o de la dutxa per a descarregar els vàters. Pots connectar una mànega al desguàs corresponent i dirigir-la cap al tanc del vàter per a utilitzar-la en cada descàrrega.
 • Emplenat de mascotes: L’aigua que queda en els recipients de les teves mascotes, com a abeuradors o fonts d’aigua, pot reutilitzar-se per a regar les plantes o per a altres fins no potables. Assegura’t que l’aigua no estigui contaminada i que no contingui productes químics perjudicials per a les plantes.
 • Neteja de vehicles: Utilitza aigua reutilitzada per a rentar els teus vehicles. Pots recol·lectar l’aigua de pluja en un barril i utilitzar-la per a aquest propòsit. Si utilitzes aigua d’aixeta, assegura’t d’utilitzar una galleda en lloc d’una mànega, ja que això ajuda a minimitzar el consum.
 • Ompliment de piscines o estanys: Si tens una piscina o un estany en la teva propietat, considera utilitzar aigua reutilitzada per al seu ompliment. L’aigua de pluja recollida en barrils o l’aigua residual d’altres activitats domèstiques poden ser opcions adequades per a reduir l’ús d’aigua potable.

Recorda que, en tots els casos, és important utilitzar el sentit comú i assegurar-te que l’aigua que estàs utilitzant no estigui contaminada ni contingui productes químics nocius. A més, és essencial mantenir un equilibri adequat per a no comprometre la higiene i la salut en el procés de reutilització de l’aigua.

En reutilitzar l’aigua de manera creativa, estaràs contribuint a cura del medi ambient i a l’ús responsable dels recursos naturals. Cada petit esforç compta i pot marcar la diferència en la conservació de l’aigua en el nostre planeta!

Reciclar l’aigua de la dutxa per al seu ús en el reg és una excel·lent manera d’aprofitar aquest recurs i promoure la sostenibilitat en la llar. En reciclar l’aigua de la dutxa, no sols estaràs estalviant aigua potable, sinó que també estaràs reduint el teu consum i contribuint a cura del medi ambient. Aquí presentem una guia sobre com reciclar l’aigua de la dutxa per al seu ús en el reg:

 1. Captura de l’aigua: Durant el temps que pren que l’aigua de la dutxa aconsegueixi la temperatura desitjada, pots capturar l’aigua freda en una galleda o baldi. Col·loca la galleda en el sòl de la dutxa o sota l’aixeta per a recollir l’aigua que normalment es malgastés.
 2. Utilització d’una galleda de reutilització: Una opció pràctica és utilitzar una galleda de reutilització especialment dissenyat per a recollir i emmagatzemar l’aigua de la dutxa. Aquestes galledes estan equipades amb una tapa i una connexió per a una mànega, la qual cosa facilita el trasllat i la distribució de l’aigua reciclada.
 3. Filtració de l’aigua: Si l’aigua de la dutxa conté residus com a cabells, sabó o brutícia, és recomanable filtrar abans d’utilitzar-la per al reg. Pots fer-ho utilitzant un filtre de malla fina o fins i tot un tros de tela per a atrapar les partícules més grans.
 4. Emmagatzematge adequat: Transfereix l’aigua reciclada a un recipient d’emmagatzematge adequat, com un barril o un tanc. Assegura’t que el recipient estigui net i ben tancat per a evitar la proliferació d’insectes o la contaminació de l’aigua.
 5. Reg del jardí: Utilitza l’aigua reciclada de la dutxa per a regar el teu jardí. Pots fer-ho manualment utilitzant una regadora o connectant una mànega al recipient d’emmagatzematge per a facilitar el reg. Assegura’t de distribuir l’aigua de manera uniforme i evitar embassades excessives en àrees específiques.
 6. Ús responsable de l’aigua: És important recordar que l’aigua reciclada de la dutxa pot contenir petites quantitats de productes d’higiene personal, com a sabó o xampú. Per tant, és recomanable limitar el seu ús en el reg de plantes comestibles i utilitzar-la principalment en plantes ornamentals o de paisatgisme.

Reciclar l’aigua de la dutxa per al seu ús en el reg és una forma efectiva de reduir el consum d’aigua potable i aprofitar al màxim els recursos disponibles en la nostra llar. A més, en reciclar l’aigua, estaràs promovent la consciència ambiental i contribuint a la conservació de l’aigua. Cada gota compta i junts podem marcar la diferència en la preservació del nostre planeta!

Glossari:

 • Com Reciclar L’Aigua De La Rentadora
 • Filtre per a Reutilitzar l’Aigua de la Rentadora
 • Com Reciclar l’Aigua de la Rentadora per a Regar el Jardí
 • Netejar Aigua de Rentadora
 • Filtrar Aigua Rentadora per a Reg
 • Com Recollir l’Aigua de la Rentadora
 • Idees per a Reutilitzar l’Aigua
 • Com Reciclar l’Aigua de la Dutxa per a Reg
 • Es Pot Regar amb Aigua de la Rentadora
 • És Bo Afegir Aigua a la Rentadora
 • Invents per a Reciclar l’Aigua
 • Com es pot Reciclar l’Aigua