ELS NOSTRES SERVEIS

Pigra Engineering ofereix una extensa gamma de serveis relacionats amb l’enginyeria civil, l’edificació i la gestió de projectes. Això permet proporcionar el suport que els nostres clients necessiten en projectes d’obra civil, medi ambient, manteniment i explotació, en fases d’estudi, disseny, execució i explotació.

Follow us

Pigra Engineering

Gran Via de Carles III, 58E

08028 Barcelona, Spain

pigra@pigra.es

T. (+34) 93 409 04 41

F. (+34) 93 330 82 12

PIGRA Engineering, SL

Inscripció registral 1

Volum 30522, Foli 62, Full B-172927

NIF: B61607438

© 2023 by Pigra Engineering