ELS NOSTRES SERVEIS

Pigra Engineering ofereix una extensa gamma de serveis relacionats amb l’enginyeria civil, l’edificació i la gestió de projectes. Això permet proporcionar el suport que els nostres clients necessiten en projectes d’obra civil, medi ambient, manteniment i explotació, en fases d’estudi, disseny, execució i explotació.