CONSERVACIÓ, REPARACIÓ, MANTENIMENT, INSPECCIÓ I PERITATGE

Inspeccions de Túnels

El personal de Pigra Engineering té una dilatada experiència i totes les certificacions oficials necessàries per dur a terme tota mena d’activitats de conservació i manteniment. Estem especialitzats en inspeccions de túnels, tant d’obra civil com d’instal·lacions. Des del 2015, Pigra Engineering ha estat seleccionada per l’operadora Cedinsa com a enginyeria consultora per supervisar les tasques de conservació als túnels de totes les carreteres operades per Cedinsa a Catalunya.

Inspecció de ponts i obres de pas en infraestructures viàries (inspeccions principals)

Pigra ofereix treballs d’inspecció principal detallada d’estructures a zones de difícil accés per mitjà d’una cambra acoblada a un vehicle aeri no tripulat “Dron”, de mida petita, que va conduït a distància per un pilot experimentat. D’aquesta manera s’estableixen els punts concrets que cal inspeccionar d’una manera especial i, si escau, procedir al dictamen del seu estat concret i possible reparació posterior.

Acreditats per l’Associació Tècnica de Carreteres.

Peritatges especialistes – Serveis públics i privats

Pigra Engineering és un pèrit especialista inclòs en la llista oficial d’enginyers de camins Pèrits Judicials del Col·legi Professional d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Oferim serveis tècnics, entre d’altres, a operadors d’autopistes i carreteres com ara CEDINSA, Abertis Autopistas, Tabasa i administracions públiques com el Ministeri de Foment.

Estem especialitzats en enginyeria geotècnica, infraestructures de transport, planejament urbà i enginyeria hidràulica per a serveis privats.

Certificats energètics d’habitatges i naus industrials

Segons el procediment bàsic inclòs en el Reial decret 235/2013, exigible per als contractes de compravenda o arrendament formalitzats a partir de l’1 de juny de 2013, garantint l’ús de documents que han rebut el reconeixement conjunt dels Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme i de Foment, i estan inscrits al Registre General.