AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL de www.pigra.es


Introducció


En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PIGRA ENGINEERING SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, PIGRA ENGINEERING SL informa de les següents dades:

 

Usuari i règim de responsabilitats

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PIGRA ENGINEERING SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, PIGRA ENGINEERING SL informa de les següents dades:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per PIGRA ENGINEERING SL per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web. 
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per PIGRA ENGINEERING SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
 

PIGRA ENGINEERING SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ho, actuï amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent. 


S’entendrà que PIGRA ENGINEERING SL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i PIGRA ENGINEERING SL conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que PIGRA ENGINEERING SL apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se. 


PIGRA ENGINEERING SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, PIGRA ENGINEERING SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.