Aixecament Topogràfic amb Drons

L’aixecament topogràfic amb drons, que es fa a Pigra Engineering SL, és una tècnica cada vegada més popular per a la recopilació de dades topogràfiques. Els drons equipats amb càmeres fotogramètriques i sensors làser permeten recopilar imatges aèries i dades precises d’elevació del terreny.

Per fer un aixecament topogràfic amb drons, cal un dron equipat amb una càmera fotogramètrica i un programari de processament d’imatges. El dron ha de volar en un patró de vol planificat per capturar imatges aèries de la zona d’estudi. Després, el programari de processament d’imatges es fa servir per crear un model 3D del terreny a partir de les imatges capturades.

Els drons per a topografia s’han tornat una eina essencial per a la indústria de la construcció i la topografia, a causa de la seva capacitat per obtenir dades precises i detallades d’una manera més eficient i assequible que els mètodes tradicionals.

Hi ha molts drons topogràfics al mercat, però alguns destaquen per la seva alta precisió, qualitat d’imatges i facilitat d’ús.

A Pigra Engineering SL s’ofereix un servei de mapatge amb drons, que s’utilitza per crear mapes necessaris d’una àrea. Les dades recollides pel dron s’usen per crear mapes topogràfics, ortofotos i models 3D. El aixecament aeri fotogramètric amb dron és una tècnica especialitzada que combina la fotografia aèria amb el mesurament precís de l’elevació del terreny.

Hi ha diversos drons disponibles al mercat que són adequats per a la topografia. Alguns dels millors drons per a topografia inclouen el DJI Phantom 4 Pro, el DJI Mavic 2 Pro i el DJI Matrice 600 Pro. Aquests drons tenen característiques específiques per a l’aixecament topogràfic, com una alta precisió i estabilitat en el vol.

En resum, la selecció del millor dron topogràfic dependrà de les necessitats específiques de cada projecte. Qualsevol d’aquests drons oferirà una combinació excel·lent de precisió, qualitat d’imatges i facilitat d’ús per ajudar a realitzar estudis topogràfics amb èxit.

Pel que fa a la precisió, els drons moderns poden aconseguir una precisió de fins a 2-3 cm en el mesurament de l’elevació del terreny, però això també depèn de la qualitat de la càmera i del programari utilitzat.