R+D+i

PIGRA treballa en projectes de recerca, desenvolupament i innovació estudiant noves fórmules per poder aportar al mercat noves tecnologies i materials, en col·laboració amb el Centre Específic de Recerca LITEM de la UPC.

Amb això es pretén optimitzar els recursos, fomentar el respecte al medi ambient, incrementar-ne la qualitat i millorar les condicions de seguretat per als treballadors.

Pigra és empresa col·laboradora del nou Doctorat Industrial en Materials, Nanotecnologia i Processos Industrials liderat per la Universitat de Barcelona.

Alguns projectes són:

  • Obtenció de finançament del Consell d’Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del projecte Recerca sobre el comportament a flexió de bigues mixtes de formigó i perfils GFRP, COMPOBEAM.

  • Participació en el Programa Nacional de Cooperació Públic – Privada, Subprograma INNPACTE. Amb projectes en cooperació amb el LITEM, per a la realització d’un projecte d’R+D+I que desenvoluparà una nova tecnologia de sosteniment de túnels basada en l’ús de materials compostos, ATLANT.

  • Participació en el Seventh Framework Programme de la comunitat CORDIS de la Comissió Europea amb el projecte ATLANTE i la cooperació d’universitats i empreses del Regne Unit, França, Itàlia i Espanya.

Follow us

Pigra Engineering

Gran Via de Carles III, 58E

08028 Barcelona, Spain

pigra@pigra.es

T. (+34) 93 409 04 41

F. (+34) 93 330 82 12

PIGRA Engineering, SL

Inscripció registral 1

Volum 30522, Foli 62, Full B-172927

NIF: B61607438

© 2023 by Pigra Engineering