R+D+i

PIGRA treballa en projectes de recerca, desenvolupament i innovació estudiant noves fórmules per poder aportar al mercat noves tecnologies i materials, en col·laboració amb el Centre Específic de Recerca LITEM de la UPC.

Amb això es pretén optimitzar els recursos, fomentar el respecte al medi ambient, incrementar-ne la qualitat i millorar les condicions de seguretat per als treballadors.

Pigra és empresa col·laboradora del nou Doctorat Industrial en Materials, Nanotecnologia i Processos Industrials liderat per la Universitat de Barcelona.

Alguns projectes són:

  • Obtenció de finançament del Consell d’Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del projecte Recerca sobre el comportament a flexió de bigues mixtes de formigó i perfils GFRP, COMPOBEAM.

  • Participació en el Programa Nacional de Cooperació Públic – Privada, Subprograma INNPACTE. Amb projectes en cooperació amb el LITEM, per a la realització d’un projecte d’R+D+I que desenvoluparà una nova tecnologia de sosteniment de túnels basada en l’ús de materials compostos, ATLANT.

  • Participació en el Seventh Framework Programme de la comunitat CORDIS de la Comissió Europea amb el projecte ATLANTE i la cooperació d’universitats i empreses del Regne Unit, França, Itàlia i Espanya.