PIGRA ENGINEERING

ENGINYERS CONSULTORS

QUÈ OFERIM

 • Estudis preliminars
 • Estudis de viabilitat

 • Dissenys preliminars

 • Redacció de projectes

 • Direccions d’obra

 • Assistències tècniques

 • Projectes de sostenibilitat

 • Planejament estratègic

 • Topografia i modelats del terreny

 • Facility Management

 • Certificacions i peritatges

QUI SOM

Fundada el 1998, PIGRA és una empresa d’enginyeria civil formada per una àmplia plantilla de professionals altament qualificats i de dilatada experiència a les àrees d’activitat necessàries per desenvolupar amb èxit tota mena de projectes, direccions d’obra, assistències tècniques i conservació i manteniment de tota mena d’obres.

 

SERVEIS

Pigra Engineering ofereix una extensa gamma de serveis relacionats amb l’enginyeria civil, l’edificació i la gestió de projectes. Això permet proporcionar el suport que els nostres clients necessiten en projectes d’obra civil, medi ambient, manteniment i explotació, en fases d’estudi, disseny, execució i explotació.

 

 

ÚLTIMES NOVETATS

CONTACTE

PIGRA Engineering, S.L.

Gran Via de Carles III, 58E 

08028 Barcelona, Spain

Tel: (+34) 93 409 04 41

pigra@ciccp.es

Follow us

Pigra Engineering

Gran Via de Carles III, 58E

08028 Barcelona, Spain

pigra@ciccp.es

T. (+34) 93 409 04 41

F. (+34) 93 330 82 12

PIGRA Engineering, SL

Inscripció registral 3

Volum 30522, Foli 64, Full B-172927

NIF: B61607438

© 2023 by Pigra Engineering