QUI SOM

Fundada el 1998, PIGRA és una empresa d’enginyeria civil formada per una àmplia plantilla de professionals altament qualificats i de dilatada experiència a les àrees d’activitat necessàries per desenvolupar amb èxit tota mena de projectes, direccions d’obra, assistències tècniques i conservació i manteniment de tota mena d’obres.

PIGRA està reconeguda com una de les principals empreses especialistes en túnels i obres subterrànies en l’àmbit nacional i internacional. Alhora, el nostre equip ha executat obres que abasten àrees que van des de la construcció de carreteres i autopistes, ferrocarrils, obres hidràuliques i sanejament, transports, estructures, edificació i urbanització.

El dinamisme i la qualitat tècnica dels professionals que formen la plantilla de l’empresa han estat i són el motor d’expansió i consolidació de PIGRA com una consultoria de prestigi i reconeguda experiència, l’objectiu principal de la qual és brindar un servei el nivell del qual superi les expectatives, i així mateix, la satisfacció dels nostres clients, mitjançant la identificació de les vostres necessitats i la introducció de millores.

L’empresa disposa d’un equip tècnic format per enginyers de camins, canals i ports, enginyers civils, enginyers tècnics d’obres públiques, geòlegs, facultatius de mines, arquitecte tècnic, llicenciat en Ciències Químiques, sobreestants d’obres públiques, delineants i administratius.

Conscients que les decisions i accions portades a terme pel personal tècnic de PIGRA tenen un gran impacte en la societat i el medi ambient, tenim assumida, com a obligació, assegurar ser concordes amb l’interès general i amb el que fa referència a la seguretat, a la salut i a la sostenibilitat mediambiental.

Els principis pels quals es regeix el nostre codi ètic són els de responsabilitat social, integritat i independència professional, dignitat personal, veracitat, lleialtat i diligència.

Si preferiu obtenir informació més detallada, podeu descarregar el nostre dossier d’empresa.