INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

Pigra aposta per afavorir el desenvolupament d’una infraestructura de transport moderna, còmoda, sostenible, eficaç i respectuosa amb el medi ambient. Comptem amb un equip d’enginyers, arquitectes i geòlegs que desenvolupen des de la fase prèvia, estudis de viabilitat, projectes i annexos especialitzats, direcció d’obra i assistència tècnica a la fase d’execució i estudis de reparació, conservació i inspecció de ponts i obres de pas.

 

Alhora, el desenvolupament de les obres lineals, provoquen l’existència d’obres de fàbrica. El coneixement d’una àmplia gamma de solucions estructurals, de diferents materials i de les etapes per les quals passa una estructura, permet a Pigra obtenir la solució òptima des de la seva concepció i projecte fins a la seva rehabilitació i reforç, passant per l’estudi de diferents tipologies de fonamentació, patologies, l’assistència tècnica a obra i el suport en investigacions sobre les estructures i els seus materials.

 

Alguns dels nostres projectes:

Ronda Oest de Sabadell

Construcció de la nova Ronda Oest de Sabadell des de la C-58 fins a la carretera de Matadepera. Adreça d’Obra per al client.

Client: Infraestructures.cat

Nova connexió per carretera a Olost

Nova connexió per carretera des de l’autopista C-25 fins a la carretera C-154. Trams de Muntanyola, Olost i Sant Bartomeu del Grau.

Client: Infraestructures.cat

Extensió de l’autopista C-32

Extensió nord de l’autopista C-32 des de Palafolls fins a Tordera, incloent-hi dos viaductes de 950 m de llum sobre el riu Tordera.

Client: Abertis

Desdoblament i millora de carretera

Desdoblament i millora de la carretera C-1412. Tram Biscarri-Figuerol d’Orcau. Adreça d’Obra.

Client: Infraestructures.cat

Disseny i direcció d’obra d’un nou viaducte a Tremp

Disseny d’un viaducte mixt a l’embassament de Tremp sobre la carretera C-13.

Client: Infraestructures.cat

Desdoblament de la C-260 a Figueres

Desdoblament i millora de la C-260 a Figueres, Girona. Adreça d’Obra.

Client: Infraestructures.cat

Millora i  modernització del Tram baix

Millora de les línies T1, T2 i  T3 del Tram baix a Barcelona. Direcció d ‘Obra.

Client: TMB

Follow us

Pigra Engineering

Gran Via de Carles III, 58E

08028 Barcelona, Spain

pigra@ciccp.es

T. (+34) 93 409 04 41

F. (+34) 93 330 82 12

PIGRA Engineering, SL

Inscripció registral 3

Volum 30522, Foli 64, Full B-172927

NIF: B61607438

© 2023 by Pigra Engineering